Prirodzené regióny Slovenska

Ponúkame Vám rozdelenie Slovenska do 30-tich turistický oblastí. Admistratívne značenie regiónov nie vždy vystihuje potreby slovenského turizmu, a preto je naše rozdelenie založené na najznámejších slovenských pohoriach.
mapa Slovenska
Biele Karpaty


Pohorie Biele Karpaty sa tiahne pozdĺž hranice s ČR od Skalice až po Púchov, v dĺžke asi 85 km. Väčšinu jeho územia pokrýva Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, zriadená najmä na ochranu vzácnych bielokarpatských lúk. Typické sú roztúsené kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry. Oblasť Bielych Karpát ponúka veľmi dobré podmienky na zimné i letné športy. Nachádza sa tu veľa bežkárskych dráh. Pre pešiu turistiku je najzaujímavejšou hlavná hrebeňová trasa vedúca skoro celým hrebeňom Bielych Karpát. V oblasti sú tiež vhodné podmienky na cykloturistiku a vodné športy.


Turistické atrakcie Biele Karpaty

Bratislava a okolie


Hoci Bratislava patrí medzi najmladšie hlavné mestá na svete, turistom ponúka množstvo historických budov a malebných ulíc historického centra. Náučné chodníky a turistické trasy poskytujú veľké množstvo rôznych foriem fyzickej relaxácie, možnosti pre terénny beh, turistiku, ale i cykloturistiku, napr. smerom k vodnému dielu Gabčíkovo. Loďou sa možno vydať na vyhliadkovú plavbu po rieke Dunaj, alebo trajektom do Viedne.


Turistické atrakcie Bratislava a okolie

Čergov


Pohorie Čergov leží severne od Prešova a tiahne sa až po poľské hranice. Ponúka skoro neporušenú prírodu s listnatými, najmä bukovými lesmi, pričom výška vrcholov sa pohybuje mierne nad 1000 m. Turistickým centrom Čergova je Lysá, ktorá je dobre prístupná zo Sabinova. Oveľa menej sú navštevované ostatné časti, kde nádhernú prírodu sprístuňuje sieť značených turistických chodníkov.


Turistické atrakcie Čergov


Javorníky, Kysuce


Väčšinu pohorí tohoto regiónu, ktorý leží na krajnom severozápade Slovenska, pokrýva Chránená krajinná oblasť Kysuce charakteristická striedaním dolín a horských chrbátov so striedaním lesnej a poľnohospodárskej krajiny s rozptýleným osídlením. Z turistického hľadiska ponúka množstvo dobre pripravených a označených nenáročných turistických trás z ktorých časť možno využiť aj na cykloturistiku. V zime množstvo bežeckých tratí v mierne zvlnenom teréne s dlhými rovinatými úsekmi. Pre milovníkov zjazdového lyžovania je k dispozícií medzinárodné lyžiarske stredisko Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica, kde sú zjazdové trate všetkých stupňov náročností, ale i menej rozsiahle lyžiarske strediská v okolí Portáša, Veľkého Javorníka, Čerenky, Straníka, Ochodnice, Makova a ďalšie. Pre vodné športy a rybolov ponúka vodnú nádrž Nosice a vodnú nádž Žilina - obe na rieke Váh.


Turistické atrakcie Javorníky, Kysuce

Juhoslovenská Kotlina, Poiplie


Juhoslovenská kotlina sa tiahne medzi Slovenským rudohorím a št. hranicou s Maďarskom od Podunajskej pahorkatiny na západe až po Slovenský kras na východe. Povrch kotliny tvoria pahorkatiny, pozdĺž riek Slanej, Rimavy a Ipľa sa rozkladajú nížiny a nad nimi riečne terasy. Poiplie tvorí územie v okolí rieky Ipeľ a jedna jeho čast patrí do Juhoslovenskej kotliny. Kotlina nemá centrum, ale niekoľko väčších miest: Lučenec, Rimavská Sobota, Fiľakovo, Veľký Krtíš, Tornaľa. Turistom ponúka rad historických pamiatok, hradov, kúpalísk a sieť trás vhodných pre cykloturistiku.


Turistické atrakcie Juhoslovenská Kotlina, Poiplie

Košice a okolie


Košice, druhé najväčšie mesto na Slovensku, s približne 234 000 obyvateľmi, leží v Košickej kotline a preteká ním rieka Hornád. Košice sú významným kultútnym centrom, sidli tu Štátne divadlo Košice, Štátna filharmónia Košice, Slovenské technické múzeum, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria. Dominantou historického centra mesta, ktoré tvorí našu najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu, je najväčšia gotická katedrála na Slovensku - Dóm svätej Alžbety. Tiež okolie Košíc ponúka rad kultúrnych zariadení a historických pamiatok, letných i zimných rekreačných zariadeni a i východisko na turistiku do okolitých pohorí.


Turistické atrakcie Košice a okolie

Liptov, Liptovská Mara


Región Liptov tvorí Liptovská kotlina ležiaca medzi Nízkymi a Vysokými Tatrami a tiahnuca sa od Ružomberka až po Važec. Stredom preteká rieka Váh, ktorá pri Liptovskom Mikuláši napĺňa vodnú nádrž Liptovská Mara - s významnými strediskami letnej rekreácie, vodných športov a rybárstva. V regióne sa nachádzajú historicky cenné obce so zachovalou ľudovou architektúrou a folklórom (Vlkolínec, Východná, Važec, Hybe a iné) ako i Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Obľúbené sú termálne kúpaliská Tatralandia v Liptovskom MIkuláši, Sorea v Liptovskom Jáne a Thermal park v Bešeňovej. Lyžiarske strediská v blízkych Nízkych Tatrách, ponúkajú lyžiarom výborné podmienky na zjazdové i bežecké lyžovanie.


Turistické atrakcie Liptov, Liptovská Mara

Malá Fatra, Žiar


Pohorie Malá Fatra, ktoré oddeľuje Žilinskú kotlinu od Turčianskej kotliny, sa tiahne v dĺžke 52 km od Fačkovského sedla na juhozápade až po hranice s Oravskou Magurou a Kysuckou vrchovinou na severovýchode. Strečniansky priesmyk s riekou Váh rozdeluje Malú Fatru na dve časti - na nižšiu Lúčanskú Fatru, ktorej hlavný hrebeň vedie väčšinou hoľami, alebo lesným porastom, a na vyššiu Krivánsku Fatru, ktorej povrch je značne členitý, s mnohými hlbokými tiesňavami a skalnatými útvarmi. Podstatnú časť Krivánskej Fatry pokrýva Národný park Malá Fatra. K najdôležitejším centrám turistického ruchu patrí Vrátna dolina a Martinské hole, Valčianska dolina.


Turistické atrakcie Malá Fatra, Žiar

Malé Karpaty


Pohorie Malé Karpaty sa tiahne v dĺžke asi 100 km od Bratislavy až po Nové Mesto nad Váhom medzi Záhorskou a Poddunajskou nížinou. Hoci nemá vysoké končiare, ponúka turistom sieť značkovaných chodníkov hlbokými listnatými lesmi, na severozápadných úbočiach, ktorých nájďu veľa hradných zrúcanín. Veľká časť turistických trás je vhodná na cykloturistiku. Jediná sprístupnená jaskyňa je jaskyňa Driny pri Smoleniciach, zaujímavá bohatou sintrovou výzdobou.


Turistické atrakcie Malé Karpaty

Nízke Beskidy, Bukovské Vrchy


Nízke Beskydy tvorí skupina pohorí ležiaca na severovýchode Slovenska, na rozhraní Západných a Východných Karpát. V lete ponúka sieť chodníkov pre turistiky a cykloturistiky, v zime lyžovanie, najmä v strediskách Regetovka a Stebnícka Huta. Najznámejším turistickým centrom je Bardejov.

Pohorie Bukovské vrchy sa rozprestiera na severovýchode Slovenska na poľskom a ukrajinskom pomedzí, pričom jeho podstatnú časť tvorí Národný park Poloniny. Táto, jedna z najmenej obývaných časti Slovenska, s lesmi, ktoré sú s časti pralesového charakteru, poskytuje nádherné trasy pre turistiku, napr. z obce Stakčín.


Turistické atrakcie Nízke Beskidy, Bukovské Vrchy

Nízke Tatry


Pohorie Nízke Tatry sa tiahne stredom Slovenska medzi údoliami Váhu a Hrona, zo západu od Veľkej Fatry, na východ až po Slovenský raj. Sedlo Čertovica v hlavnom hrebeni ich rozdeľuje na Ďumbierske a Kráľovohoľské Tatry. Najvzáčnejšia časť pohoria tvorí Národný park Nízke Tatry (NAPANT). Cez Nízke Tatry vedie množstvo turistických trás a medzi najkrajšie na Slovensku sa radí trasa po hlavnom hrebeni s vrcholmi nad 2000 m s nádhernými travnatými hoľami, s kamennými poliami, strmými severnými zrázmi, s tmavými ostrovmi kosodreviny a s úžasmými výhľadmi. Najznámejšie strediská turistického ruchu sú v Demänovskej doline – Jasná, Tri studničky, Jaskyne (Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody) a v Bystrej doline - strediská Tále, Srdiečko a Kosodrevina.


Turistické atrakcie Nízke Tatry

Ondavská Vrchovina


Ondavská vrchovina sa rozprestiera nad Východoslovenskou nížinou severným smerom až po poľské hranice. Napriek tomu, že je pomerne husto osídlená ponúka nádhernú prírodu, kde sa zmiešané lesy striedajú s horskými lúkami, pastvinami a poľnohospodárskou pôdou. V lete turistov najviac priťahuje vodná nádrž Domaša, kde sa možno kúpať, pestovať vodné športy a rybolov. Okrem klasickej turistiky, pre ktorú slúži rozsiahla sieť turistických trás, má Ondavská vrchovina vhodné podmienky pre cykloturistiku.


Turistické atrakcie Ondavská vrchovina

Orava


Najväčšie pohoria Oravy sú Oravské Beskydy, Oravská Magura a Chočské vrchy. Oravské Beskydy ležia pri hraniciach s Poľskom. Najvyšším vrcholom je Babia hora (1 725 m n. m.). Oravská Magura leží v strede Oravy, najvyšším vrcholom je Minčol vysoký (1 394 m n. m.). V oboch pohoriach prevažujú miešané lesy. Chočské vrchy sa rozkladajú sa na pomedzí Oravy a Liptova, nemajú súvislý hrebeň, ale sú rozdelené hlbokými skalnými dolinami, z ktorých naznámejšie sú - Prosiecka a Kvačianska dolina. Z najvyššieho vrchu - Veľký Choč (1611 m n. m.) - je nadherný výhľad na všetky svetové strany. Podstatná časť pohorí a Vodná nádrž Orava tvorí Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava. Najvýznamnejšími zimnými turistickými strediskami sú Zuberec a Kubínska hoľa, letnými najmä Oravská priehrada a Chočské vrchy, celoročne otvorený Thermal Oravice. Pre milovníkov histórie Oravský hrad a Múzeum oravskej dediny.


Turistické atrakcie Orava

Pieniny, Levočské Vrchy, Spišská Magura


Z pohorí tohoto regiónu sú najzámejšie Pieniny, ktoré ležia na slovensko – poľskom pomedzí. Turisticky zaujímavším je Prielom Dunajca a jeho splavovanie na pltiach ako i múzeum Červený kláštor a kláštor kartuziánov. Spišská Magura, ktorej hlavný hrebeň tiahne v dĺžke vyše 30 km, tiež oplýva prírodnými krásami, ktoré naviac sú málo narušené činnosťou človeka a turisti ju začínajú objavovať až v súčasnosti. Veľkú časť Levočských vrchov tvoril Vojenský obvod Javorina a preto je táto oblasť málo obývaná a turisticky málo navštevovaná. Obvod bol 1. 1. 2011 zrušený a tak sa vytvorili podmienky pre objavovanie prekrásnej prírody s množstvom minerálnych prameňov.


Turistické atrakcie Pieniny, Levočské Vrchy, Spišská Magura

Podunajská nížina


Podunajská nížina vypĺňa najjužnejšiu časť Slovenska východne od Malých Karpát až po Poiplie. Člení sa na Podunajskú pahorkatinu – severná časť, a Podunajskú rovinu – južná časť. Turisti tu nájdu, okrem historických pamiatok, najmä rad vysokokvalitných termálnych kúpalísk ako Margita Ilona v Leviciach, Dudinka v Dudinciach, Horné Saliby, Patince, Podhájska, Vincov les v Sládkovičove, THERMAL CORVINUS Veľký Meder, Thermalpark Dunajská Streda, Vadaš Thermal Štúrovo. Už sám chharakter územia vytvára priaznivé podmienky na cykloturistiku a rozvoj cyklotrás je v polednom období výrazný.


Turistické atrakcie Podunajská nížina

Poľana, Podpoľanie


Poľana je sopečné pohorie, ktorého jadro tvorí mohutná vyhasnutá sopka s priemerom asi 20 km, ktorá patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. Poľana a časť Veporských vrchov tvorí CHKO Poľana. Z turistického hľadiska je zaujímavé tiež najbližšie okolie Poľany – Podpoľanie, charakteristické rozptýlenými laznícke usadlosti a zachovanou folklórne tradíciou. Poľana a jej okolie tiež ponúka rozsiahlu sieť cyklistických trás. Najväčšími turistickými strediskami sú Detva, Hriňová.


Turistické atrakcie Poľana, Podpoľanie

Považie, Považský Inovec


Pohorie Považský Inovec sa tiahne v dĺžke asi 50 km od Hlohovca až pod Trenčín, kde susedí so Strážovskými vrchmi. Pretína ho niekoľko desiatok km nenáročných, resp. mierne náročných značkovaných chodníkov s častými pramenmi pitnej vody a malebnými výhľadmi na okolie, z ktorých väčšina je vhodná pre horské bicykle, s peknými zjazdmi, v zimnom období vhodných pre beh na bežkách.


Turistické atrakcie Považie, Považský Inovec

Šírava, Vihorlat, Horný Zemplín


Vihorlatské vrchy sa týčia nad Východoslovenskou nížinou s prevýšením až 800 m; sú sopečného pôvodu, pokryté rozsiahlymi a činosťou človeka nenarušenými, najmä bukovými lesmi. Ich podstatnú časť tvorí Chránená krajinná oblasť Vihorlat. Najatraktívnejší vrchol je Sninský kameň s nádherným výhľadom a tretie najväčšie jazero na Slovensku Morské oko. Na južnom okraji Vihorlatu, vedľa Michaloviec, sa rozprestiera vodná nádrž Zemplínska šírava s množstvom letných rekreačných stredísk.


Turistické atrakcie Šírava, Vihorlat, Horný Zemplín

Slánske Vrchy


Pohorie Slanské Vrchy sa tiahne v dĺžke vyše 50 km z juhu, od maďarskej hranice, smerom na sever, kde končí východne od Prešova. Oddeľuje Východoslovenskú nížinu od Košickej kotliny, voči ktorým má prevýšenie až 900 m a pôsobí naozaj monumentálne. Pohorie poskytuje nádherné trasy listnatými lesmi, ale i ďalšie turistické atrakcie, napr: povrchový Opálový náučný chodník v Dubnických opálových baniach, Národnú prírodnú pamiatku Herliansky gejzír, Dargovský priesmyk s náučným chodníkom s expozíciami vojenskej techniky.


Turistické atrakcie Slánske Vrchy

Slovenské Rudohorie, Stolické Vrchy, Volovské Vrchy


Horská oblasť Slovenské rudohorie je svojou plochou najväčšia na Slovenska – tiahne sa od Banskej Bystrice až po Košice. Zahŕňa rad pohorí: Veporské vrchy, Stolické vrchy, Volovské vrchy, Čiernu horu, ktoré poskytujú krásne trasy pre individuálnu turistiku v prostredí s skoro neporušenou prírodou. V zime výborné podmienky pre milovníkov bežeckého lyžovania aj na hrebeňoch a rad stredísk na zjazdové lyžovanie vo všetkých stupňoch náročnosti.


Turistické atrakcie Slovenské Rudohorie, Stolické Vrchy, Volovské Vrchy

Slovenský Kras


Pohorie Slovenský kras sa nachádza v juhozápadnej časti východného Slovenska, kde sa tiahne pozdĺž hranice s Maďarskom od Moldavy nad Bodvou až po Jelšavu a patrí do oblasti Slovenského rudohoria . Väčšinu plochy tvorí Národný park Slovenský kras. Je to turistický raj tvorený vápencovými náhornými planinami oddelenými hlbokými údoliami s množstvom jaskýň a iných krasových objektov. Slovenský kras ponúka turistom niekoľko náučných chodníkov po najkrajších miestach ( Zádielska tiesňava, Prielom Muráňa ), jaskyňu Domicu a ďaľšie atrakcie. Najznámejším východiskom na turistiku je mesto Rožňava.


Turistické atrakcie Slovenský kras

Slovenský Raj


Pohorie Slovenský raj sa rozkladá vedľa východného okraja Nízkych Tatier. Väčšinu jeho plochy tvorí Národný park Slovenský raj. Podľa všeobecnej mienky je Slovenský raj jednou z najkrajšou prírodných oblastí Slovenska. Má extrémne členitý terén s kaňonmi vyhĺbenými riečkami, hlbokými tiesňavami cez ktoré tečú potoky s nádhernými vodopádmi, ponad ktoré vedú turistické chodníky s množstvom rebríkov, mostov a iných technických pomôcok. Medzi tiesňavami sa rozprestierajú čarovné planiny ako Geravy, Glac a ďalšie. Najväčšie turistické strediská sú Čingov, Podlesok, Kláštorisko, Dedinky, Mlynky a Dobšiná s Dobšinskou ľadovou jaskyňou.


Turistické atrakcie Slovenský Raj

Štiavnické Vrchy


Štiavnické vrchy sú našim najväčším sopečným pohorím a skoro celé územie zaberá CHKO s niekoľkými prírodnými rezerváciami. Pre Štiavnické vrchy je charakteristický krajinársky charakter prírody, kde sa striedajú lesy s lúkami, trávnaté hole s údoliami, umelé vodné nádrže – tajchy a bohatá banícka minulosť s unikátnymi technickými pamiatkami – napr. historická banícka lokalita Hodruša-Hámre. Okrem letnej i zimnej pešej turistiky, vodných športov a ryboľovu je kraj tiež mimoriadne vhodný na cykloturistiku.


Turistické atrakcie Štiavnické vrchy

Strážovské Vrchy


Pohorie Strážovské vrchy tvorí južnú čast Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy a ležia na rozhraní západného a stredného Slovenska. Návštevníkom ponúka skalnaté vrchy Strážov a Vápeč, husté lesy a malebnými dolinami.


Turistické atrakcie Strážobské vrchy

Tribeč


Pohorie Tribeč tvorí jednu časť Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Turistom ponúka rad kultúrnych a historických pamiatok ako Čierny hrad, hrad Gýmeš, Hrušovský hrad, Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom, Kostol sv. Michala v Dražovciach, Oponický hrad, Zoborský kláštor. Pre milovníkov pešej turistiky je tu niekoľko náučných chodníkov - Náučný chodník Zubria zvernica, Náučný chodník Vápenný vrch.


Turistické atrakcie Tribeč

Veľká Fatra


Mohutné horstvo Veľkej Fatry sa tiahne východne pozdĺž Turčianskej kotliny od Kremnických vrchov na juhu až po rieku Váh na severe. Celé pohorie má vysoký a mohutný hlavný hrebeň, tvorený väčšinou oblými chrbátmi - hoľami, ktorý sa v severnej časti rozvojuje na Liptovskú a Turčiansku rázsochu. Pre jedinečné prírodné krásy a zachovalosť územia bola, v roku 2002, podstatná časť Veľkej Fatry vyhlásená za národný park. Medzi najobľúbenejšie turistické lokality z turčianskej strany patrí Gaderská a Blatnická dolina, mohutná lúčna Tlstá a skalnatá Ostrá s nádherným výhľadom na Turčiansku kotlinu a Malú Fatru, ako i Blatnický a Sklabinský hrad. Zo strany Liptova Lubochnianska dolina s pokračovaním na hlavný hrebeň v oblasti Borišova, Ostredka a Krížnej. V zime milovníkmi zjazdového lyžovania obľúbená Jasenská dolina a z liptovskej strany Malinô Brdo.


Turistické atrakcie Veľká Fatra

Vtáčnik


Pohorie Vtáčnik je vulkanického pôvodu a tvorí jednu časť Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Turistov upúta množstvom geomorfologických prvkov ako sú kamenné polia, skalné mestá, ihly ap. Okrem pešej turistiky Vtáčnik ponúka mimoriadne vhodné podmienky pre cykloturistiku a v lete tiež kúpanie vo vodných nádržiach Kolačno a Veľké Uherce ako i rad kultúrnohistorických pamiatok.


Turistické atrakcie Vtáčnik

Východoslovenská nížina, Dolný Zemplín


Východoslovenská nížina vypĺňa juhovýchodnú časť Slovenska. Táto, prevažne poľnohospodárska oblasť, ponúka turistom Tokajskú vínnu cestu, ktorá sa tiahne od mesta Trebišov, cez obce historickej Tokajskej oblasti: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky. Počas letnej turistickej sezóny je najväčší záujem o vodné nádrže Zemlínsku šíravu a Vinianske jazero, ale kúpanie ponúka rad ďaľších stredísk. Obľúbené su tiež splavy riek Laborec, Ondava, Cirocha, Topľa, Latorica, Bodrog. V zime najmä beh na lyžiach.


Turistické atrakcie Východoslovenská nížina, Dolný Zemplín

Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Roháče


Tatry sa delia na Západné Tatry, Vysoké Tatry a Belianske Tatry. Najkrajšou a turistami najnavštevovanejšou časťou Západných Tatier sú Roháče na západnom okraji pohoria. Medzi najväčšie turistické strediská Západných Tatier patria Podbanské a Zverovka. Vysoké Tatry sú našim najvyšším pohorím a medzi ich najväčšie turistické strediská patria Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica. Belianske Tatry tvorí mohutný vápencový hrebeň s najvyššou západnou časťou. V súčasnosti sú turisticky prístupné len niektoré okrajové doliny a jednosmerný náučný chodník Monkovou dolinou. Najväčším turistickým strediskom je Ždiar.


Turistické atrakcie Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Roháče

Záhorie


Záhorská nížina, či Záhorie sa rozkladá západne od pohoria Malých Karpát až po rieku Moravu. Z turistického hľadiska je príťažlivá časť CHKO Záhorie s presypovovými valmi a dunami z piesku, medzi atrakcie patria pozostatky kultúry Habánov v Sobotišti a v Malých Levároch, kostolík sv. Margity v Kopčanoch a keltských megalitov v Holíči, jediný veterný mlyn na Slovensku v Holíči, pôvodne románsku rotundu sv. Juraja v Skalici, ale aj mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle.


Turistické atrakcie Záhorie

"Vôbec som netušila, že na Slovensku je toľko zaujímavých miest a atrakcií."
Lady

Prečo KamNaVylet.sk?

  • príjemný dizajn
  • super vyhľadávanie
  • široká ponuka
  • info ktoré potrebujem

Typy atrakcií

Tipy na výlet sú rozdelené do 16-tich kategórií. Uľahčia Vám tak vyhľadávanie v nich a ľahko si môžete vytriediť turistické atrakcie, ktoré Vás naozaj zaujímajú. Na tomto mieste nájdete kontextovo závislý popis jednotlivých kategórií závislý od vyhľadávaného tipu na výlet.
Našli ste chybu?

Napíšte nám o tom prosím.

Zaujímavosti

Trendy

Naši partneri

Rozprávkový svet Habakuky


Slovakia Travel