Popis atrakcie

Ak sa raz vyberiete preskúmať lesy v okolí obce Rákoš, bezpochyby natrafíte na ruiny hradu s rovnomenným názvom. Hrad Rákoš býval veľkolepou kamennou stavbou pochádzajúcou z druhej polovice 13. storočia.

Hrad dal ho postaviť veľkomožný pán Detrik z rodu Ákošovcov po nájazde tatárov na toto územie. Hrad mal chrániť krajinu pred ďalšími vpádmi a nájazdmi kočovných barbarov. Počas stáročí hrad zmenil viacero majiteľov avšak od 16. storočia sa už spomína ako opustený, nikdy nebol obnovený a postupne sa zmenil na ruinu.

Do dnešných dní sa z tohto masívneho objektu zachovala len klemba, ktorú pomaly, ale isto pohlcuje mocná príroda. Voľným okom je ešte môžné badať stopy po strážnej budove, cisterne a delovej strieľne. K ruinám je možné sa dostať z obce príjemným, cca 1km dlhým lesným chodníkom z Rákoš.

Môže sa Vám hodiť ponuka na Hauzi: ubytovanie Rákoš (okres Revúca)
Mapa
Turistická mapa (GPS 48.61084, 20.14429)
Google mapy (navigácia)
Vladimír Žuffa • Aug 2021
„Prosím opravu: Hrad Rákoš, vybudovaný v poslednej tretine 13. storočia, patrí k najstarším hradom na území niekdajšej Gemerskej župy. Jeho výstavbu realizoval Detrik z rodu Ákošovcov, najstarší predok dvoch významných gemerských rodov, pánov zo Štítnika a pánov z Plešivca (Bubekovci). Detrik získal územie pri hornom toku Východného Turca spolu s bratom Filipom od uhorského kráľa Bela IV. v roku 1243 za zásluhy v boji proti Tatárom. Získali tiež pôvodné Plešivecké panstvo na severe siahajúce až po prameň Slanej, čím sa v tom čase stali súkromnými vlastníkmi najrozsiahlejšieho územia v rámci Gemerskej župy. V dôsledku ničivého tatárskeho vpádu do Uhorského kráľovstva (1241 – 1242) uskutočnil kráľ Belo IV. viaceré reformy. Pustil sa do renovácie rozvráteného hospodárstva a významnejším lokalitám udelil mestské výsady. Podporil aj obranyschopnosť krajiny, tým, že prestal brániť vyššej šľachte, aby si na svojich majetkoch budovala kamenné hrady. V intenciách politiky po tatárskom vpáde postupoval aj Detrik. V roku 1273 povolal do Kamenian cudzích osadníkov (hostí) a za úspešne vykonané dosídlenie im sľúbil viaceré výsady. Pustil sa tiež aj do dosídlenia okolitého územia, kde už na viacerých miestach existovali prechodné sídliskové jednotky, naviazané na ložiská nerastných rúd. Jedna z týchto sezónnych banských osád ležala aj na miestne dnešného Rákoša. Práve tu čoskoro vznikla nová dedina, pomenovaná podľa svojho zakladateľa Tarfalva (Detrik mal prezývku Lysý, v maď. tar). Aby Detrik upevnil dôležitosť a vyspelosť tejto časti svojho rozsiahleho panstva, pustil sa aj do výstavby hradu nad dnešným Rákošom. V písomných prameňoch sa objavuje prvýkrát v roku 1318 ako Kamenný hrad (castrum Kuy). Patril ku Kameňanom a jeho zemepánmi sa v danom roku stali Detrikovi vnuci, Dominik a Mikuláš. V roku 1320 došlo opäť k rozdeleniu rozsiahlych Detrikových majetkov medzi jeho vnukmi. Tentokrát sa držiteľmi Kamenian a ich hradu stali Ján a Peter zo Štítnika. Od roku 1346 vystupuje ako vlastník hradu už len Ján. Pri pobytoch v tejto časti panstva využíval Ján skôr svoj dom v Kameňanoch ako hrad, ktorý bol finančne náročnejší na udržiavanie. Svedčí o tom aj zmienka z roku 1367, keď sa po nebohom Jánovi a jeho bratovi Petrovi snažili túto oblasť získať ich príbuzní Bubekovci. Keďže sa v listine spomína len miesto hradu, je pravdepodobné, že hrad bol dlhodobo nevyužívaný. K obnove hradu došlo po tom, čo sa v poslednej tretine 14. storočia jeho držiteľmi stali Bubekovci, v tom čase významní hodnostári na kráľovskom dvore. Vďaka tomu mohli zveľaďovať aj svoje rodové panstvo v Gemeri, vrátane prestavieb a gotickej výmaľby kostolov a tiež obnovy hradu Rákoš, ktorý sa za Bubekovcov stal centrom tejto časti ich panstva. Hoci sa nezachoval zoznam jeho príslušenstiev, predpokladá sa, že k nemu patrili dediny Kameňany, Rákoš, Nandraž, Sirk a dnes už zaniknuté dediny Vörösvágás (v chotári Sirku), Tvrdošovo (v chotári Kamenian), Csirkevágása (v chotári Sirku). Zmienka o Tomášovi zo Skerešova ako o kastelánovi hradu Rákoš z roku 1461 svedčí o aktívnom využívaní hradu. V uvedenom roku sa na príkaz pánov z Plešivca podieľal na únose a väznení poddaných pánov z Markušoviec. V roku 1470 a 1472 zas boli na hrade väznení poddaní pánov zo Štítnika. V roku 1470 dal Štefan Bubek hrad Rákoš a iné svoje majetky v Gemeri do zálohu rodu Zápoľskovcov, v tom čase jednému z najvýznamnejších rodov Uhorského kráľovstva. Aj posledná stredoveká zmienka o hrade z roku 1523 je spojená s týmto rodom. Ako kastelán hradu sa tu spomína Ján z Tornale, služobník Jána Zápoľského, ktorý bol v roku 1527 zvolený časťou uhorskej šľachty za uhorského panovníka. Iná časť šľachty podporila Ferdinanda Habsburského, ktorý Zápoľskému hrad odobral. V druhej tretine 16. storočia sa jeho držiteľmi opäť stávajú Bubekovci, ktorí striedavo stáli na strane kráľa Ferdinanda a Jána Zápoľského. V roku 1549 bolo z hradu odvezených niekoľko diel na pomoc pri dobýjaní Muránskeho hradu z rúk lúpežného rytiera Mateja Bašu. Po udalostiach spojených so zabitím Františka Bubeka (1558) a vynútenom odchode jeho syna Juraja do Sedmohradska (1567) sa hrad Rákoš spomína ako opustený, pričom k jeho obnove už nikdy viac nedošlo. autor: Mgr. Monika Tihányiová PhD.“
Ubytovanie
Booking.com

Najbližšie tipy na výlet v okolí Ruiny hradu Rákoš

2.7 km
Vysoká pec z obdobia Uhorska
Technické pamiatky
Obec Sirk sa bola v minulosti významnou lokalitou dolovania železnej rudy. Aj preto tu bola postavená vysoká pec a hámor. Pec na železo bola v prevádzke v rokoch 1871 - 1...
Sirk
7.3 km
Kúpalisko Revúca
Kúpanie
Kúpalisko Revúca ponúka rekreáciu, relax a vodnú zábavu iba počas letnej sezóny. Nachádzajú sa tu 2 bazény:
  • 33 metrový plavecký bazén
  • 15 metrový detský bazén s dvoma š...
Revúca
8.7 km
Prvé slovenské gymnázium
Múzeá a história
Mesto Revúca je kolískou formovania novodobého slovenského národa ako aj významným strediskom rozvoja slovenského spisovného jazyka v hodžovsko-hattalovskej úprave, ktoré...
Revúca
9.6 km
Koprášsky tunel a viadukt
Technické pamiatky
Kúsok od obce Magnezitovce sa nachádza veľkolepá technická pamiatka - Koprášsky tunel a viadukt. Koprášsky tunel bol postavený v roku 1941. Tunel mal byť, rovnako ako jeh...
Magnezitovce
12.4 km
Tŕstie - 1121 m n. m.
Turistika
Tŕstie predstavuje horský masív s výrazným rovnomenným vrchom, ktorý sa vypína do výšky 1121 m n. m.. Vrch Tŕstie predstavuje dominantu majestátne sa týčiacu nad dolinou ...
Tisovec
13.4 km
Mini archeoskanzen
Múzeá a história
Jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk Kyjatickej kultúry sa nachádza nad dedinkou Kyjatice. Ľud kyjatickej kultúry bol charakteristický rituálnym spaľovaním m...
Kyjatice
13.5 km
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Jaskyne
Nielen slovenský, ale i celosvetový jaskynný unikát, Ochtinská aragonitová jaskyňa, sa nachádza v Revúckej vrchovine, medzi Jelšavou a Štítnikom. Čarokrásna jaskyňa bola...
Ochtiná
13.6 km
Slavošovský a Koprášsky tunel
Technické pamiatky
S výstavbou alternatívnej trate do Slavošoviec sa začalo v roku 1941. Dôvodom bolo pričlenenie južných slovenských území k Maďarsku po Viedenskej arbitráži, čím papierne ...
Slavošovce